De-Billemontstraat 92/1, 2440 Geel - +32 (0)14 58 65 46 - info@dap-petcare.be -

Andere dieren

Geboorteregeling

Identificatiechips

Normaalgetallen

Reizen met gezelschapsdieren

Vaccinaties

Elektronische identificatie bij huisdieren

Afbeeldingsresultaat voor chip hond

Identificatie van huisdieren is in België sinds 1998 wettelijk verplicht en tevens van groot belang. Voor de eigenaar op de eerste plaats vanwege de mogelijkheid het troeteldier bij eventuele vermissing op eenvoudige wijze weer thuisbezorgd te krijgen. Een goede vorm van identificatie moet veilig, diervriendelijk en fraudebestendig zijn. Bovendien dient zij uniek te zijn en voor alle dieren geschikt. Tevens is het van groot belang dat de identificatie blijvend leesbaar is. Tot nu toe gangbare methoden (tatoeage, oormerken, pootringen) voldoen niet aan alle eisen. De transponder of chip (zie illustratie hierboven) wèl. 

De transponder is een zeer klein stukje electronica dat via een inspuiting onder de huid wordt ingebracht. Met een afleesapparaat (reader) worden onschadelijke geluidsgolven naar de chip gestuurd, die de golven vervormt en weer terugstuurt. Daardoor verschijnt op het scherm een cijfercode. Dat aflezen kan eindeloos worden herhaald, zonder dat het dier er last van heeft.

Op 13 januari 1996 werd een ISO-standaard voor transponders aangenomen, die wereldwijd voor alle diersoorten kan worden gebruikt. Transponders die voldoen aan deze ISO-standaard zijn uitwisselbaar: dat wil zeggen, allemaal afleesbaar met dezelfde reader. Dus ook in het buitenland op vakantie is het mogelijk uw dier te identificeren. Uit de cijfercode blijkt tevens het land van herkomst.

Identificatie zonder goede registratie is zinloos. Daarom worden alle geïdentificeerde honden, katten en eventueel andere dieren geregistreerd in een centrale computer.

Wilt u de gegevens behorende bij uw eigen gechipte huisdier controleren of beschikt u over het chipnummer van een gevonden dier? Onderstaand de oplossing: surf naar één van de volgende sites :

 

www.dogid.be

 

www.idchips.com