De-Billemontstraat 92/1, 2440 Geel - +32 (0)14 58 65 46 - info@dap-petcare.be -

Andere dieren

Geboorteregeling

Identificatiechips

Normaalgetallen

Reizen met gezelschapsdieren

Vaccinaties

Reizen met gezelschapsdieren

Vooral honden “zijn er graag bij”. Hun enthousiasme als zij ergens "mee" naartoe mogen kent geen grenzen en is trouwens één van hun charmes. Soms worden er ook echt grenzen overschreden en gaan ze mee op vakantie. Hieraan zitten soms nogal wat gevolgen en in bepaalde gevallen moeten al maanden van tevoren maatregelen worden getroffen. Als u uw huisdier tijdens de vakantie in een pension wilt onderbrengen, boek dan voor het hoogseizoen zéér ruim op voorhand en vergeet niet de vaccinaties op tijd in orde te laten brengen!

 

 

Klimaat

Bij de beslissing of uw huisdier mee gaat naar het buitenland zal het land van bestemming doorslaggevend kunnen zijn. Zo kan het klimaat een rol spelen: een poolhond zal zich bij voorbeeld niet erg op zijn gemak voelen onder (sub-)tropische omstandigheden. Bij overwegend witte katten dient u bovendien onder dergelijke omstandigheden op te passen zonnebrand, met name aan de oren. Men dient zich er bovendien van bewust te zijn dat eventuele verwondingen bij tropische temperaturen sneller geļnfecteerd kunnen raken dan in ons klimaat. 

 

 

Teken

In (sub-)tropische gebieden kunnen teken bepaalde ziekten overbrengen welke in ons land niet voorkomen. Berucht is Babesiose, een  bloedparasiet welke de rode bloedlichaampjes vernielt en koorts, geelzucht, bloedplassen en ernstige nierbeschadiging veroorzaakt. Een verse anti-tekenband omdoen bij vertrek naar het buitenland is aan te bevelen. Raadpleeg meteen een dierenarts als u bovenvermelde verschijnselen ziet en meldt hem tevens dat de hond mee op vakantie is geweest.  

 

 

Zandvliegjes

Berucht in (sub-)tropische gebieden zijn bovendien kleine zandvliegjes, vooral actief bij zonsopgang en bij zonsondergang. Zij komen eerder in het binnenland dan aan het strand voor, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. Ze zijn redelijk sterk verspreid  in de gebieden rond de Middellandse zee. Preventie bestaat uit een tegen zandvliegjes werkzame halsband. Zandvliegen kunnen de ziekte Leishmaniase overbrengen, welke zeer moeilijk te behandelen is. Verschijnselen treden pas lang na het contact op en kunnen variÄ—ren van huidproblemen tot fatale leverbeschadigingen. Voor een definitieve diagnose is ingewikkeld bloedonderzoek vereist. Vakantiegangers dienen zich ervan bewust te zijn dat vele van de zielige zwerfhonden welke men in dergelijke landen aantreft hiermee besmet zijn en dat het meenemen van zo'n dier vaak frustrerende gevolgen kan hebben.  

 

 

Muggen

Door muggen kan theoretisch in (sub-)tropische gebieden hartworm  worden overgebracht. Deze komt vooral voor in Amerika, doch ook in Europa zijn besmettingen bekend in Noord ItaliÄ— en op de Canarische eilanden. Hiertegen bestaan preventieve medicijnen.

 

 

Lintworm

In midden Europa en rond de Middellandse zee komt ook een lintworm nogal wat voor en is tevens een potentieel gevaar voor de mens. Een hond kan de Echinococcus lintworm oplopen door het eten van besmet vlees. De hond heeft daar betrekkelijk weinig last van, doch scheidt eieren uit welke bij opname door o.a. landbouwhuisdieren, maar ook door de mens, aanleiding kunnen geven tot ernstige blaasvorming in diverse organen: blaaswormziekte. Het is verstandig uw hond op vakanties in deze gebieden enkel droogvoer of voer uit blik te geven en te zorgen dat ze geen onbekende dingen opeten. Een lintwormkuur bij thuiskomst is aan te raden.  

 

 

Wettelijke verplichtingen

Van overheidswege worden vaak allerhande eisen gesteld met betrekking tot grensovergangen van gezelschapsdieren. Deze eisen kunnen van land tot land sterk verschillen. Voor een aantal bestemmingen vindt u op volgende site de meest recente eisen zoals die bekend zijn. Meer informatie is steeds terug te vinden op de website van FOD Volksgezondheid en op de website van de Vlaamse Dierenartsenvereniging.